ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Historia Szkoły Salezjańskiej w Toruniu

Katolicka Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu została powołana w 1997 roku.

Początki szkoły

Początki były skromne. W dzierżawionym od miasta budynku przy ulicy Kosynierów Kościuszkowskich 10 do wówczas ośmioletniej szkoły podstawowej uczęszczało zaledwie 44 uczniów. Pierwszym dyrektorem Szkoły skierowanym przez Towarzystwo Salezjańskie do pracy w Toruniu był ksiądz Janusz Wróblewski. Obowiązki wicedyrektora pełniła pani Barbara Pawłowska. Niewielki budynek, równie małe oddziały klasowe, wręcz „domowa” kuchnia – to wszystko wpływało na bardzo kameralny charakter naszej placówki (tu warto wspomnieć, że klasa pierwszych absolwentów liczyła tylko pięcioro uczniów).

Fot 2

Gimazjum

Po Reformie Oświaty, 1 września 1999 roku utworzono Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu. Tego też roku uczniowie i nauczyciele wspólnie uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na toruńskich błoniach.

Budowa na Wrzosach

W 2003 roku Zgromadzenie Salezjańskie rozpoczęło budowę pierwszego budynku nowego kompleksu szkolnego przy ulicy Storczykowej 66a, usytuowanego na pięknej działce przy lesie. 1 września 2004 roku dyrektorem obu Szkół został ksiądz Jacek Kowalkowski, a 15 listopada gimnazjaliści rozpoczęli naukę w nowym budynku na osiedlu Wrzosy.

Dyrektor ksiądz Mariusz Witkowski

Kolejny, etap w historii Szkół Salezjańskich w Toruniu rozpoczyna się wraz z objęciem, od 1 września 2006 roku stanowiska dyrektora przez księdza Mariusza Witkowskiego. W tym czasie wicedyrektorem do spraw dydaktycznych została pani Grażyna Pietruszczak, a od 2007 roku funkcję tę sprawuje pani Lila Iglewska.

Szkoła podstawowa z aulą i częścią administracyjną – 2007 r.

Przełomem w historii szkoły był rok 2007, w którym ukończono budowę drugiego skrzydła budynku Szkoły Podstawowej z aulą i częścią administracyjną. 1 lutego 2007 roku wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku na Osiedlu Wrzosy. Poświęcono nową kaplicę szkolną, uruchomiono bibliotekę z pracownią multimedialną i szkolnym centrum informacji oraz świetlicę. W Szkole Podstawowej utworzono dwie klasy pierwsze. We wrześniu powstały dwie pracownie komputerowe oraz pracownia fizyczno-chemiczna z dygestorium.

Fot 3
Szkoła Podstawowa z nową aulą i częścią administracyjną – 2007 r.

Piętnasty rok działalności

W piętnastym roku działalności do naszych Szkół uczęszcza 366 uczniów w 17 oddziałach klasowych. We wrześniu 2012 roku po raz pierwszy utworzono 2 oddziały zerowe i 3 klasy pierwsze. Dzięki trosce Zgromadzenia Salezjańskiego Szkoła wzbogaciła się o 11 nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych, przestronne korytarze z szafkami szkolnymi. Na terenie wokół szkoły powstał bezpieczny plac zabaw, a dla dojeżdżających autami oświetlone drogi i parkingi.

E-dziennik

Przepływ informacji pomiędzy uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami od września 2012 usprawnia dziennik elektroniczny. W związku z dynamicznym rozwojem szkoły zostało powołane stanowisko drugiego wicedyrektora, które pełniła od 2015 roku pani Magdalena Lutowska, od 2016 roku pani Katarzyna Piotrowska.

fot 4
Szkoła w 2012 r.
fot 5
Hala sportowa
fot 6

Hala sportowa

We wrześniu 2016 roku dzięki staraniom ks. dyrektora Mariusza Witkowskiego została oddana do użytku nowa hala sportowa. Hala wyposażona w boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, która umożliwia grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny. A konstrukcja hali pozwala na uprawianie sportów i prowadzenie lekcji wychowania fizycznego przez cały rok.

ul. św. Jana Bosko 1

Dnia 20 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała Rady Miasta Torunia w sprawie zmiany nazwy części ul. Storczykowej na św. Jana Bosko.

Budynek z 2019 r.

10 października 2019 roku nastąpiło uroczyste wyświęcenie nowego budynku, dwukondygnacyjnego, w którym znajdują się pracownie przedmiotowe klas 7-8 (chemiczna, historyczna, geograficzna i matematyczna), pokój nauczycielski, biblioteka szkolna, gabinet pedagoga oraz część administracyjna (gabinet dyrektora i wicedyrektora, sekretariat, księgowość i kadry, gabinet pielęgniarki) i dom zakonny.

Boisko typu orlik

nowe-boisko-typu-orlik

W wakacje 2021 roku wraz z nowym dyrektorem ks. Leszkiem Zioła rozpoczęto budowę boiska do piłki nożnej. Wyposażonego w sztuczną nawierzchnię, siłownię zewnętrzną oraz oświetlenie. Boisko to wyjątkowe miejsce dla całej społeczności szkolnej, gdzie uczniowie najchętniej spędzają przerwy, trenują młodzi, ambitni piłkarze SL SALOS TORUŃ oraz rozgrywają się turnieje sportowe.

Wrzesień 2021 – szkoła liczy 503 uczniów !


We wrześniu 2021 roku utworzono jeden oddział zerowy i trzy klasy pierwsze, łącznie do 23 oddziałów uczęszcza 503 uczniów. Od 2018 roku wicedyrektorem do spraw dydaktycznych w klasach 1 – 4 została pani Małgorzata Tomaszewska, a w 2019 roku wicedyrektorem do spraw dydaktycznych w klasach 5 – 8 pani Anna Maciejczak.
Naszą szkołę cechuje przyjazna atmosfera, bardzo wysoki poziom nauczania (wyniki egzaminów zewnętrznych należą do najwyższych w kraju), nowoczesne wyposażenie. Atrakcyjna oferta edukacyjna dla najmłodszych i młodzieży, formacja, system wychowawczy św. Jana Bosko i właśnie ten rodzinny klimat, z którego Szkoły Salezjańskie słyną w mieście przyciąga kandydatów. W Szkole bardzo ważny jest uczeń, dumą Szkoły jej absolwenci, a duszą – nauczyciele, których mamy wielu.

Salezjanie w historii szkoły

Niezmiennie nauczycieli wspierają salezjanie: ks. Tadeusz Rozalik, ks. Janusz Wróblewski, ks. Jacek Brakowski, ks. Jacek Kowalkowski, ks. Dariusz Łokietek, ks. Arnold Zimnicki, ks. Mirosław Wierzbicki, ks. Mariusz Witkowski, ks. Paweł Żurawiński, ks. Krzysztof Szynkowski, ks. Krzysztof Tylutki, ks. Bartłomiej Chmielewski oraz obecnie (2021/2022 r. ) ks. Leszek Zioła, ks. Mateusz Macinkiewicz, ks. Mirosław Pudło i brat Andrzej Okoniewski.

jadwiga grobelska foto1

Funkcję Sekretarza Szkół w latach 1997 – 2022 pełniła

pani Jadwiga Grobelska

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl