ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Konsultacje-25.10.2023r.

25 październik 2023 r.

Konsultacje z nauczycielami 25 października przydział sal:

 1. Wychowawcy klas 1-8 i oddziału przedszkolnego:
  0 – p. J. Rogalska
  1a – p. A. Małaszek 1b – p. D. Wiśniewska 1c – p. K. Murszewska
  2a – p. M. Poczyńska 2b – p. P. Czyryba 2c – p. J. Krajewska
  3a – p. A. Pawlaczyk 3b – p. Z. Hołubek 3c – p. I. Matyjasik
  4a – p. A. Szudy – Sojak 4b – p. I. Dobrzeniecka 4c – p. J. Trager
  5a – p. J. Sklarek 5b – p. K. Kowalska 5c – p. P. Mokwiński
  6a – sala 54 p. A. Karpińska 6b – sala 56 p. A. Jędrzejewska
  7a – sala 55 p. S. Szczepańska-Chomik
  7b – sala 52 p. M. Mrowińska
  7c – sala 53 p. A. Chościńska
  8a – sala 58 p. B. Kowalska 8b – sala 57 p. M. Lejman
 2. Konsultacje nauczycieli klas 1-3 i świetlicy, p. K. Heyka,
  p. M. Świtajska, p. M. Sokulski aula, p. K. Szarszewska – aula
  ks. P. Malinowski gabinet
  p. M. Przybyszewska gabinet wicedyrektora
  wychowawcy świetlicy sala świetlicy 4-6
 3. Przedmiotowe konsultacje nauczycieli klas 4-8:
  p. D. Barna, p. O. Pardo-Sierra, p. A. Kołodziej – Bielawska,
  p. A. Stern, p. K. Szarszewska – aula
  p. K. Dembek gabinet wicedyrektora
  p. M. Dembek sala 51 p. A. Lewicka sala 46
  p. A. Pieńczykowska sala 49 p. G. Piskorska sala 47
  p. R. Szefler sala 45
 4. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna (w gabinetach pedagogów i psychologa)
  p. K. Olszewska, p. D. Piórkowska, p. H. Rozynkowska,
  p. A. Walendziak

Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się w
godz.16.30 – 19.00 po wcześniejszym ustaleniu godziny.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl