ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Laboratoria Przyszłości – pracownia geograficzna

Pracownia geograficzna

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości, który został ogłoszony i wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła w ramach programu doposażyła pracownię geograficzną w teleskop, który umożliwia naszym uczniom prowadzić obserwacje nieba. Dzięki przystawce uczniowie uczą się prowadzić dokumentację fotograficzną widocznych nad Wrzosami gwiazd i planet. Poziomowanie i obserwacje nieba wymagają cierpliwości i wprawy. Młodzież zapoznaje się z nowym sprzętem.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl