ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

List Gratulacyjny

Dla ks. Mariusza Witkowskiego

Kujawsko-pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik przekazał List Gratulacyjny dla całej społeczności Szkoły w związku z uzyskaniem wysokiego wyniku Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolonym 2020/2021. Dziękujemy i Gratulujemy Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom.

list gratulacyjny z kuratorium

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl