ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

„Nic dwa razy”

Premiera kółka muzycznego

Premiera od kółka muzycznego !
Rok 2023 został ogłoszony rokiem Wisławy Szymborskiej. Uczennice klas trzecich i czwartych wyśpiewały jeden z wierszy noblistki do muzyki Sanah.
Słuchamy, oglądamy i łapki w górę 🙂

opiekun p. Dariusz Walichniewicz

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl