ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Klasa 7 dwujęzyczna

 Nabór na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy uczniów do nowej klasy 7 klasy dwujęzycznej.

W programie dwa przedmioty w języku angielskim: chemia i historia.

Lekcje języka angielskiego w małych grupach 10-12 osobowych.

Przygotujemy Cię do nauki w profilowanych klasach licealnych z rozszerzonym językiem angielskim.
Rozwiniesz 4 sprawności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie z rozszerzanym słownictwem specjalistycznym.


Dlaczego klasa dwujęzyczna?
– łączy naukę języka z nauką innych przedmiotów szkolnych oraz stanowi ważny element w rozwoju kompetencji językowych, gdzie język staje się narzędziem do poznania treści z innych przedmiotów;
– wpisuje się w założenia podejścia CLIL w metodyce, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego więcej w zakładce CLICK-ON-CLI  https://torun.salezjanie.pl/click-on-clil/;
– nauka staje się jeszcze większą przyjemnością, kiedy uczeń poznaje treści w dwóch językach;
– uczeń rozwija swoje umiejętności TIK oraz TSI, znajdując informacje na dany temat w dwóch językach;
– nauczyciele języka współpracują z nauczycielami przedmiotów, tworząc spójny plan:
ćwiczenie słownictwa specjalistycznego przez językowców oraz przekazanie treści po przyswojeniu słownictwa w języku obcym przez przedmiotowców.

klasa7 dwujezyczna

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl