ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2020/2021

   KLASY 1 - 3

 

Forma zajęć

Klasy

Godzina

Sala

Nauczyciel prowadzący

PONIEDZIAŁEK

Warsztaty "Małe obserwatorium"

2a

12:35

2a

p. M. Poczyńska

Koło wokalno - językowe

1a

12:35

1a

p. M. Przybyszewska

Koło Młodych Naukowców

3a

12:35

 3a

p. I. Matyjasik

 Szachy

2

13:45

2b

p. A. Machaj

 Piłka nożna

1-2

13:45 - 15:15

hala/boisko

p. M. Sokulski

WTOREK

Koło kodowania

1c

12:35

1c

p. A. Małaszek

Koło plastyczne

"0"

12:30

"0"

p. A. Podlewska

Koło czytelniczo - teatralne

3b

12:35

3b

p. K. Kim

Zajęcia artystyczne

3b

12:35

3a

p. I. Matyjasik

Robotyka - WeDo 1 Start

1

13:45

1c

p. J. Mińko-Dobrzyńska

Robotyka - WeDo 1 Start

2-3

14:40

1c

p. J. Mińko-Dobrzyńska

Koło wokalne

"0"

13:35

 2b

p. P. Czyryba-Otremba

Szachy

3

13:45

3a

p. A. Machaj

Szachy

4-6

14:45

pracownia plastyczna

p. A. Machaj

Koło z języka niemieckiego

3a

14:45

 3a

p. P. K. Szarszewska

ŚRODA

Koło kodowania

1b

12:35

1b

p. A. Małaszek

Plastyczna przygoda

1c

12:35

1c

p. D. Wiśniewska

Koło matematyczne

2a

12:35

2a

p. M. Poczyńska

Zajęcia dodatkowe

2c

12:35

2c

p. K. Murszewska

Koło rytmiczno-wokalne

3b

12:35

3b

p. K. Kim

Robotyka WeDo 2

2-3

13:45

p. komp.

p. J. Mińko-Dobrzyńska

Szachy

1

13:45

1c

p. A. Machaj

Szachy

1

14:45

1c

p. A. Machaj

CZWARTEK

Kółko plastyczne

"0"

12:35

"0"

p. A. Podlewska

Kółko plastycznet  

11a

12:35

1a

p. M. Przybyszewska

Plastyczna przygoda

1b

12:35

1b

p. D. Wiśniewska

Koło języka angielskiego

2a

12:35

2a

p. M. Świtajska

Robotyka - WeDo 1 Start

1

13:35

1c

p. J. Mińko-Dobrzyńska

PIĄTEK

Kółko z języka angielskiego

1b/1c

12:35

1c

p. K. Heyka

Kółko plastyczno-techniczne

2b

12:35

2b

p. P. Czyryba-Otremba

Młodzi Artyści

2c

12:35

2c

p. K. Murszewska

Koło z języka angielskiego

3a/b

12:35

3a

p. M. Świtajska

 


Plan zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021
KLASY 4 - 8