Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16
torun@salezjanie.pl

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego
im. św. Dominika Savio na rok szkolny 2021/2022

 1. W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzenie:
  - trzech oddziałów klas pierwszych (ok. 20-22 osobowych),
  - dwóch oddziałów przedszkolnych tzw. "zerówek" (ok. 20-22 osobowych),
  - dodatkowego oddziału klasy czwartej z tenisem ziemnym.
 2. Od 18 stycznia 2021r. (godz. 9.00) do 1 marca 2021r. - rodzice (prawni opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty.
 3. Wymagane dokumenty do klasy pierwszej:
  1. podanie o przyjęcie kandydata do klasy 1,
   (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.torun.salezjanie.pl),
  2. 3 zdjęcia,
  3. kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  4. opinia księdza proboszcza,
  5. potwierdzenie wpłaty wpisowego,
  6. karta informacyjna o gotowości szkolnej (po otrzymaniu z przedszkola).
 4. Wymagane dokumenty do "zerówki":
  1. podanie o przyjęcie kandydata "zerówki",
   (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.torun.salezjanie.pl),
  2. kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  3. 3 zdjęcia,
  4. opinia księdza proboszcza,
  5. potwierdzenie wpłaty wpisowego.
 5. Wymagane dokumenty do klasy czwartej:
  1. podanie o przyjęcie kandydata do klasy czwartej,
   (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.torun.salezjanie.pl),
  2. kopia świadectwa ukończenia klasy 2, świadectwo klasy 3 (po otrzymaniu),
  3. 3 zdjęcia,
  4. kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  5. opinia księdza proboszcza,
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego.
 6. O przyjęciu kandydata decydują następujące kryteria:
  1. data zapisania kandydata do szkoły,
  2. data złożenia podania wraz z wymaganą dokumentacją,
  3. rozmowa rodziców i dziecka z ks. Dyrektorem.
 7. Rekrutacja rodzeństwa uczniów i absolwentów szkoły salezjańskiej rozpoczyna się 11  stycznia 2021r.
 8. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania gotowości szkolnej.
 9. Od 1 marca do 23 kwietnia 2021r. - spotkania ks. Dyrektora z rodzicami i kandydatami.
 10. 30 kwietnia 2021r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych.
 11. Do 7 maja 2021r. podpisanie umowy o pobieraniu nauki.
 12. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor Szkoły.
 13. 19 maja 2021r. godz. 17.00 - spotkanie rodziców i uczniów klasy czwartej z dyrekcją i wychowawcami. Zamawianie strojów szkolnych.
 14. 27 maja 2021r. godz. 17.00 - spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych z dyrekcją i wychowawcami. Zamawianie strojów szkolnych.
 15. 27 maja 2021r. godz. 16.00 - spotkanie rodziców i uczniów "zerówek" z dyrekcją i wychowawcami.

Podanie do kl. 1, 4
Podanie do "Zerówki"
Warunki finansowe
Harmonogram rekrutacji