ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Tydzień kopernikański – 3

Dzień trzeci – lekcje z Mikołajem Kopernikiem

22.02.2023r. Podczas zajęć dydaktycznych odbywały się lekcje, którego
głównym bohaterem był Mikołaj Kopernik i jego odkrycia.

Uczniowie na lekcji:

 1. przyrody- zgłębiali tajemnice naszego ziemskiego satelity, słuchali piosenek oraz
  próbowali odpowiedzieć na pytanie: Ile księżyców mieści nasz Układ Słoneczny?
 2. wychowania fizycznego – ułożyli żywą datę obrazującą rok urodzenia 1473 Mikołaja Kopernika
 3. matematyki– rozwiązywali zadania matematyczne o Mikołaju Koperniku utrwalając zapis liczb
  rzymskich, działania pisemne, obliczanie pól, system dziesiątkowy.
 4. języku angielskim – poznawali postać słynnego
  astronoma oraz Układ Słoneczny w języku nowożytnym oraz omawiali przygotowane prezentacje
 5. chemii – zapoznali się z pierwiastkiem chemicznym Cn – kopernik
 6. informatyki– wykonali prezentacje Układu Słonecznego z wykorzystaniem omawianego programu
  oraz przedstawiali wykonane prezentacje o Mikołaju Koperniku
 7. historii– poznali średniowieczne miasto – gdzie żył Kopernik.
 8. plastyce – wykonywali portret Mikołaja Kopernika

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl