ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Tydzień kopernikański – 4/5

Wyniki gry Escape School.

Wyjście do planetarium.


23.02.2023r.
Przedstawiono wyniki gry Escape School, która odbywała się na terenie szkoły. Zostały
wręczone nagrody.
Klasy pierwsze i drugie pojechały do Planetarium na seans „Kolorowy Kosmos”, podczas
którego uczniowie zobaczyli piękne kolory mgławic, gwiazd. Uzyskali odpowiedz na
pytanie :Czy niebo faktycznie jest czarno-białe? Jakim kolorem wyróżnia się nasza
Ziemia? Seansowi towarzyszył akompaniament radosnej muzyki wprawiającej uczniów i
nauczycieli w pogodny nastrój.
24.02.2023r.
Seans popularno-naukowy „Copernicus 2473” obejrzeli uczniowie klas 4-8. Uczniowie
mogli oglądać to samo niebo, któremu przyglądał się Mikołaj Kopernik. Obserwowali
marsjańską bazę, której mieszkańcy przygotowywali się do tysięcznych urodzin
słynnego astronoma.
Klasy trzecie wzięły udział w seansie „Kolorowy Kosmos”.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl