ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Tydzień kopernikański – 1

Urodziny Mikołaja Kopernika

TYDZIEŃ KOPERNIKAŃSKI – Społeczność Szkoły Salezjańskiej świętuje urodziny
słynnego torunianina Mikołaja Kopernika
Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu. Kopernik jest najbardziej znany
jako astronom. . Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibus orbium coelestium”, gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego . Był również prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, niższym duchownym katolickim, doktorem prawa kanonicznego, zajmującym się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią.
Dzień pierwszy – wystawy dotyczące Mikołaja Kopernika

 1. Gazetki na korytarzu w części szkoły 4-5
  4a Instrumenty astronomiczne Mikołaja Kopernika.
  4b Mikołaj Kopernik – podstawowe dane
  4c Kopernikach na monetach, banknotach, medalach.
  5a Pomniki Mikołaja Kopernika – w Polsce i na świecie – zdjęcia.
  5b Życie i dokonania Mikołaj Kopernika na osi czasu.
 2. Złote myśli Mikołaja Kopernika – uczniowie klas 6-8
 3. Wystawa prac: „ Polscy Bohaterowie Nauki” – uczniowie klas 4-6
 4. Kartki z życzeniami urodzinowymi dla Mikołaja Kopernika – uczniowie
  wszystkich klas.
 5. Wystawa lapbook’ów dotyczących układu słonecznego – uczniowie klas 4-8.
 6. Wystawa modeli przestrzennych układu słonecznego – uczniowie klas 4-8.
 7. Wystawa prac uczniów klas 1-3 dotyczących układu słonecznego.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl