ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Wspieramy misje salezjańskie

„Program Adopcja na Odległość”

W grudniu nasza szkoła podstawowa wsparła kwotą 1500 zł placówkę misyjną w San Lorenzo.
Programem Adopcji na Odległość jest objęta grupa dzieci i młodzieży z wiosek należących do parafii San Lorenzo. Uczniowie nie chodzą do tej samej szkoły i nie mieszkają w jednym miejscu. Grupa jest zróżnicowana pod względem wiekowym (od dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej po studentów Instytutu Pedagogicznego). Wszyscy podopieczni pochodzą z rodzin, które nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom edukacji.

Za realizację programu Adopcja na Odległość na placówce misyjnej w San Lorenzo odpowiada salezjanin, ksiądz Józef Kamza.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl