ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Rok szkolny 2010/2011

Najlepsze wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2011

Tegoroczny wynik Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego jest najlepszy z dotychczasowych i wynosi: 36,3 – cz. humanistyczna, 35,6 – cz. mat.-przyr. i 44,5 – j. angielski. W stosunku do wyników ogólnopolskich w każdej części je przewyższamy ponad 11 punktami, a w językowej o ponad 16 punktami! Wyniki mieszczą się w 9 – najwyższym stopniu skali staninowej. Takie wyniki osiąga jedynie 4% szkół w Polsce. Gratulujemy sukcesu!

Uczniowie z najwyższymi wynikami

Uczniom i nauczycielom gratulujemy bardzo wysokich wyników Egzaminu:

 • w części humanistycznej średnia wyników wynosi 36,3 punktów, czyli jest o 11 punktów wyższa od średniej krajowej;
 • w części matematyczno – przyrodniczej średnia wyników wynosi 35,6 punktów, czyli jest ponad 12 punktów wyższa od średniej krajowej;
 • w części językowej średnia wyników wynosi 44,5 punktów, czyli jest ponad 16 punktów wyższa od średniej krajowej.

80 % uczniów uzyskało łączny wynik z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej powyżej 80 punktów.

Wśród najlepszych znaleźli się:

 • Patryk Dombrowski 93 p. (43 z części hum. i 50 z mat-przyrod.)
 • Paweł Litkowski 89 p. (42 z części hum. i 47 z mat-przyrod.)
 • Marek Sobecki 89 p. (45 z części hum. i 44 z mat-przyrod.)
 • Joanna Becmer 86 p. (50 z części hum. i 36 z mat-przyrod.)
 • Adam Górniak 86 p. (41 z części hum. i 45 z mat-przyrod.)
 • Klaudia Just 82 p. (44 z części hum. i 38 z mat-przyrod.)
 • Sara Dombek 77 p. (37 z części hum. i 40 z mat-przyrod.)
 • Sławomir Czerw 76 p. (36 z części hum. i 40 z mat-przyrod.)
 • Tomasz Juźków 74 p. (37 z części hum. i 37 z mat-przyrod.)

W części językowej najlepsi okazali się:

 • Patryk Dombrowski 50 p.
 • Paweł Litkowski 50 p.
 • Adam Górniak 49 p.
 • Paweł Przybylski 49 p.
 • Joanna Becmer 48 p.
 • Kaja Grabowska 48 p.
 • Tomasz Juźków 48 p.
 • Emil Załuski 48 p.
 • Marika Chrzanowska 47 p.
 • Sławomir Czerw 47 p.
 • Michał Szeliski 47 p.
 • Klaudia Just 45 p.
 • Aleksandra Szwejkowska 45 p.

GRATULUJEMY!!!

Wyniki Sprawdzianu Kompetencji klasy 6 w 2011

Tegoroczny wynik Salezjańskiej Szkoły Podstawowej wynosi 32,11 i jest o ponad 7 punktów wyższy od średniego krajowego. Nasi uczniowie już szósty rok z rzędu uzyskują wyniki mieszczące się w 9 – najwyższym stopniu skali staninowej. Gratulujemy uczniom i nauczycielom sukcesu!

Wyniki OBUT 2011 klas trzecich

17 maja uczniowie klas 3 a i 3 b zmierzyli się z Ogólnopolskim Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów przgotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie najpierw przez 45 minut pisali j. polski, potem rozwiązywali zadania z matematyki. Nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze i znacznie wyprzedzili swoich kolegów z województwa. Gratulujemy!

Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty 2011

W kwietniu uczniowie klas trzecich pisali Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty. Osiągnęli bardzo wysokie wyniki znacznie przewyższające średnią województwa i Polski – 38,85 punktów na 40 możliwych. Uczniów przygotowywały panie M. Zielińska i M. Zdanowicz. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach nauki. Wyniki – źródło OPERON

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl