ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Rok szkolny 2018/2019

Wybitne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2018/2019

94% z j. angielskiego, 85% z j. polskiego, 79% z matematyki. To wyniki odpowiednio o 35% (j. angielski), o 34% (matematyka), o 22% (j. polski) wyższe od średniej krajowej. Nasi uczniowie ze wszystkich części egzaminu osiągnęli 9-najwyższy stanin. A Szkoła Salezjańska okazała się najlepszą w województwie i jedną z najlepszych w Polsce. Uczniów do egzaminu przygotowywali: p. Barbara Kowalska (j. polski), p. Małgorzata Kiełbasa i p. Marcin Lejman (matematyka), p. Aleksandra Karpińska i p. Katarzyna Piotrowska (j. angielski). Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni!

Najwyższe i bardzo wysokie wyniki gimnazjalistów

Na egzaminie gimnazjalnym nasi uczniowie uzyskali najwyższe wyniki (9-stanin) z j. angielskiego, historii i wos-u oraz z j. niemieckiego i j. hiszpańskiego. A wyniki bardzo wysokie (8-stanin) z j. polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 100% – j. niemiecki, 100% – j. hiszpański, 94,2% – j. angielski pod., 88,1% – j. angielski rozsz., 82,2% – historia i wos, 78,7% – j. polski, 66,2% – matematyka, 63,4% – przedmioty przyrodnicze. Ostatniemu rocznikowi naszych gimnazjalistów i przygotowującym ich nauczycielom gratulujemy.

Nauczyciele przygotowujący uczniów:

  • p. Agnieszka Paczkowska – język polski,
  • p. Andrzej Sobieszczyk – historia i wos,
  • p. Kacper Dembek – matematyka,
  • p. Magdalena Lutowska – biologia,
  • p. Maria Bigos – chemia,
  • p. Grażyna Piskorska – geografia,
  • p. Zbigniew Masłoń – fizyka,
  • p. Aleksandra Karpińska i p. Aleksandra Szudy-Sojak – język angielski.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl