ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Zebrania i konsultacje – 17.05.2023 r.

17.05.2023 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI
Godz. 16.30 :
Kl. 1a, 1b, ,2b, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 6b, 7a, 7b
Godz. 17.30:
Kl. 1c, 2a, 2c, 3b, 4b, 5b, 6a, 6c, 8a, 8b, 8c

Kl. 1- 6c w swoich salach lekcyjnych

Nowy budynek:
6a – sala 5P
6b – sala 2P
7a – sala 8P
7b – sala 6P
8a – sala 4P
8b – sala 7P
8c – sala 3P

Konsultacje z nauczycielami 17.05.2023r.:

 1. Wychowawcy klas 1-6c i oddziału przedszkolnego – zebrania
  oraz konsultacje odpowiednio w swoich salach lekcyjnych,
 2. Konsultacje nauczycieli klas 1-3:
  p. K. Heyka rozmównica klas 1-3,
  p. M. Świtajska sala informatyczna 1-3,
  p. M. Sokulski aula
  p. K. Szarszewska aula
  p. O. Pardo-Sierra aula
  p. J. Trager aula
  wychowawcy świetlicy sala świetlicy 4-6
 3. Nowy budynek: Wychowawcy klas zebrania oraz
  konsultacje odpowiednio w salach:
  6a – sala 5P
  6b – sala 2P
  7a – sala 8P
  7b – sala 6P
  8a – sala 4P
  8b – sala 7P
  8c – sala 3P
 4. Wychowawcy klas 7-8 zebrania oraz konsultacje:
  Ks. M. Macinkiewicz (8a) sala 4P
  p. K. Dembek (8b) sala 7P
  p. A. Szudy – Sojak (8c) sala 3P
  p. B. Kowalska (7a) sala 8P
  p. M. Lejman (7b) sala 6P
  p. S. Szczepańska-Chomik (6a) sala 5P
  p. M. Mrowińska (6b) sala 2P
 5. Przedmiotowe konsultacje nauczycieli klas 4-8:
  p. G. Piskorska sala 47
  p. A. Lewicka sala 48
  p. R. Szefler sala 56
  p. A. Pieńczykowska sala 58
  p. M. Dembek sala 1P
  p. D. Barna aula
  p. P. Mokwiński aula
  p. O. Pardo-Sierra aula
  p. K. Szarszewska aula
  p. J. Trager aula
  p. A. Stern aula
 6. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna (w gabinetach
  pedagoga i psychologa)
  p. A. Walendziak, p. H. Rozynkowska, p. K. Olszewska
  Konsultacje rodziców z nauczycielami odbywają się w godz.
  16.30 – 19.00 po wcześniejszym ustaleniu godziny.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl