ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Zebrania z Rodzicami

21 WRZEŚNIA 2022 r.

Godz. 16.30 : Kl. 1b, 2b, 3a, 4a, 4c, 5a, 6b, 7a, 8a, 8c

Godz. 17.30: Kl. 1a, 1c, 2a, 2c, 3b, 3c, 4b, 5b, 6a, 6c, 7b, 8b

Kl. 1-5, 6c – w swoich salach lekcyjnych

Nowy budynek: 6a – sala 5P; 6b – sala 2P; 7a – sala 8P; 7b – sala 6P; 8a – sala 4P; 8b – sala 7; 8c – sala 3P

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl