Salezjanie
87-100 Toruń
ul. ¦w. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16

Nauczyciele przygotowuj±cy uczniów:

p. Agnieszka Paczkowska – język polski,
p. Andrzej Sobieszczyk – historia i wos,
p. Kacper Dembek – matematyka,
p. Magdalena Lutowska – biologia,
p. Maria Bigos – chemia,
p. Grażyna Piskorska – geografia,
p. Zbigniew Masłoń – fizyka,
p. Aleksandra Karpińska i p. Aleksandra Szudy-Sojak – język angielski.