ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Salezjanie Współpracownicy

Salezjanie Współpracownicy w Toruniu

W sobotę 24 stycznia 2015 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie inicjujące powstanie wspólnoty Salezjanów Współpracowników. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej.

Jak czytamy w Statucie stowarzyszenie: jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego i jest wezwane do szerzenia poprzez wartości ewangeliczne, charakterystycznych cech tożsamości charyzmatycznej i duchowej Rodziny Apostolskiej księdza Bosko.

Program Życia

2012-2015

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

24 stycznia 2015 roku

Zaproszenie na spotkanie Rodziny Salezjańskiej w Toruniu

3 marca 2015 roku

O Rodzinie Salezjańskiej w Toruniu

3 marca 2015 roku

Spotkanie Radcy Generalnego z Rzymu i Współpracowników

2015 rok

Salezjanie Współpracownicy na Święcie Inspektorii

16 maja 2016 roku

Pierwsza wspólnota Salezjanów Współpracowników w Toruniu

15 czerwca 2016 roku

Dzień skupienia Salezjanów Współpracowników

25 listopada 2017 roku

„O duchowości salezjańskiej” – spotkanie Współpracowników

26 listopada 2018 roku

„Wiązanka 2022” – Przełożonego Generalnego Salezjanów

12 stycznia 2022 roku

Wiązanka 2022 – Przełożonego Generalnego Salezjanów 

12 stycznia 2022

Drodzy bracia, siostry, przyjaciele, – zgodnie z tradycją sięgającą czasów Księdza Bosko – przekazuję całej Rodzinie Salezjańskiej Wiązankę na nowy rok.

Ks. Ángel Fernández Artime SDB, Przełożony Generalny

„O duchowości salezjańskiej” – spotkanie Salezjanów Współpracowników

26 listopada 2018 roku

26 listopada 2018 roku miało miejsce kolejne spotkanie działającej przy szkole grupy Salezjanów Współpracowników. Gościem naszego spotkania był znany w Toruniu, posługujący przed kilkoma laty w szkole ks. dr Mirosław Wierzbicki. Przewodniczył on Eucharystii, podczas której wygłosił homilię, a następnie podczas spotkania formacyjnego podjął temat duchowości salezjańskiej. Dziękujemy mu za interesujące i ważne spostrzeżenia dotyczące duchowego powołania Salezjanów Współpracowników. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce we wtorek 18 grudnia 2018 roku. Rozpoczynamy jak zwykle Eucharystią w kaplicy szkolnej o godz. 18.00.

Koordynator Centrum: dk. Waldemar Rozynkowski

Dzień skupienia Salezjanów Współpracowników

25 listopada 2017 roku

W sobotę 25 XI 2017 r. w szkole salezjańskiej w Toruniu odbył się Regionalny Dzień Skupienia Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji św. Wojciecha. Skupienie zgromadziło przeszło 50 osób, przedstawicieli wspólnot istniejących przy ośrodkach salezjańskich w: Bydgoszczy (parafia św. Marka), Lądzie, Pile (z parafii Świętej Rodziny i św. Jana Bosko), Połczynie Zdroju oraz w Toruniu.

Toruński dzień skupienia wypełniły: Eucharystia, konferencje wygłoszone przez ks. Marcina Nowickiego oraz dk. Waldemara Rozynkowskiego, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz posiłek. Ks. Mariusz Witkowski przybliżył uczestnikom spotkania historię pobytu salezjanów w Toruniu oraz oprowadził ich po szkole.

Przy szkole salezjańskiej w Toruniu od września 2016 roku oficjalnie funkcjonuje Centrum Lokalne, które skupia 8 Salezjanów i Salezjanek Współpracowników.

Dzień skupienia Salezjanów Współpracowników

Pierwsza wspólnota Salezjanów Współpracowników w Toruniu

15 czerwca 2016 roku

Dnia 15 czerwca b.r. miała miejsce w Toruniu w kaplicy szkół salezjańskich ceremonia złożenia przyrzeczeń przez kandydatów do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Przyrzeczenia złożyli: Magdalena Karczewska, Małgorzata Tomaszewska, Iwona Matyjasik, Magdalena Bednarczyk, Agnieszka Ingielewicz, Hanna Rozynkowska, Wojciech Dembek oraz dk. Waldemar Rozynkowski. Złożono je w obecności: wikariusza inspektora pilskiego ks. Adama Popławskiego, delegata inspektorialnego ks. Marcina Nowickiego oraz koordynatora prowincjalnego Małgorzaty Gozdery.

W wydarzeniu tym uczestniczyli także wszyscy salezjanie wspólnoty toruńskiej, z ks. dyr. Mariuszem Witkowskim na czele. Złożenie przyrzeczeń przez kandydatów zapoczątkowało istnienie w Toruniu pierwszej wspólnoty Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Powiększyła się w ten sposób, w naszym mieście, Rodzina Salezjańska.

Przypomnijmy, że Salezjanie Współpracownicy to jedno z głównych dzieł, które zostało założone przez św. Jana Bosko. Święty ten powołał do życia trzy wspólnoty: Towarzystwo świętego Franciszka Salezego (1859 rok), Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872 rok) oraz Pobożny Związek Współpracowników Salezjańskich (1876 rok).

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników, jak czytamy w zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 2013 roku Statucie: jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego i jest wezwane do szerzenia poprzez wartości ewangeliczne, charakterystycznych cech tożsamości charyzmatycznej i duchowej Rodziny Apostolskiej księdza Bosko. Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie.

Dk. Waldemar Rozynkowski

Salezjanie Współpracownicy na Święcie Inspektorii

16 maja 2016 roku

16 maja delegacja naszych szkół z ks. dyrektorom, br. Andrzejem, p. M. Bednarczyk, p. P. Czyrybą i p. W. Rozynkowskim uczestniczyła w Święcie Inspektorii p.w. św. Wojciecha z siedzibą w Pile, gdzie złożyła życzenia imieninowe ks. Inspektorowi Markowi Chmielewskiemu. W zakończeniu wizytacji Radca Generalny ks. dr Tadeusz Rozmus wyraził wdzięczność za wspaniałą atmosferę w czasie pobytu w Szkołach Salezjańskich w Toruniu.

Spotkanie Radcy Generalnego z Rzymu i Współpracowników

2015 rok

W czasie wizytacji Radca Generalny ks Tadeusz Rozmus spotkał się z powstającą w naszych szkołach grupą Salezjanów Współpracowników. Radca szczególnie podkreślał potrzebę niesienia świadectwa najbliższemu środowisku i ważną rolę w tym działaniu Salezjanów Współpracowników.

spotkanie radcy generalnego z rzymu i wspolpracownikow

O Rodzinie Salezjańskiej w Toruniu

3 marca 2015 roku

We wtorek 3 marca br. w naszych szkołach miało miejsce drugie spotkanie przybliżające dzieło Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, czyli jednej z grup bogatej Rodziny Salezjańskiej. W spotkaniu wzięło udział 18 osób, w tym wszyscy toruńscy salezjanie oraz dwóch zaproszonych gości: ks. Marcin Nowicki, delegat księdza Inspektora dla Salezjanów Współpracowników oraz Grażyna Bogacz koordynatorka lokalna wspólnoty Salezjanów Współpracowników działającej przy szkołach salezjańskich w Bydgoszczy. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia w kaplicy szkolnej, której przewodniczył ks. Marcin. Następnie udaliśmy się do jednej z klas, gdzie ks. Marcin przybliżył nam podstawowe cechy powołania Salezjanina Współpracownika. Pani Grażyna podzieliła się z obecnymi tym jak grupa stowarzyszenia funkcjonuje w przy bydgoskich szkołach oraz jak ona osobiście rozumie i wypełnia swoje powołanie będąc w Rodzinie Salezjańskiej. W ostatniej części spotkania mieliśmy możliwość zadawania nurtujących nas pytań. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.

Zapraszamy na kolejne spotkanie przygotowujące grunt pod powołanie stowarzyszenia przy naszych szkołach. Będzie ono miało miejsce w piątek 10 kwietnia br. o godz. 18.00 w szkole.

Spotkanie rozpoczniemy Eucharystią.

Dk. Waldemar Rozynkowski

Zaproszenie na spotkanie Rodziny Salezjańskiej w Toruniu

3 marca 2015 roku

Zapraszamy we wtorek 3 marca o godz. 18.00 na kolejne spotkanie przybliżające nam rzeczywistość Salezjanów Współpracowników – na spotkaniu będą zaproszeni goście, którzy przybliżą nam dzieło. Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą w kaplicy.

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników

24 stycznia 2015 roku

W sobotę 24 stycznia 2015 roku w naszej szkole miało miejsce spotkanie inicjujące powstanie wspólnoty Salezjanów Współpracowników. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej.

Jak czytamy w Statucie stowarzyszenie: jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego i jest wezwane do szerzenia poprzez wartości ewangeliczne, charakterystycznych cech tożsamości charyzmatycznej i duchowej Rodziny Apostolskiej księdza Bosko.

Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego. Spotkanie rozpoczęła wspólnie przeżyta Eucharystia, następnie ks. Mariusz Witkowski oraz dk. Waldemar Rozynkowski przybliżyli zebranym dzieło Salezjańskich Współpracowników, zachęcając do jego zawiązania przy toruńskich szkołach. Na koniec spotkaliśmy się przy wspólnym stole, na obiedzie. W spotkaniu wzięło udział 14 osób: ks. Mariusz Witkowski, ks. Krzysztof Szynkowski, ks. Paweł Żurawiński, koadiutor Andrzej Okoniewski, Magdalena Bednarczyk, Iwona Matyjasik, Małgorzata Tomaszewska, Agnieszka Ingielewicz, Magdalena Lutowska, Grażyna Piskorska, Hanna Rozynkowska, Jan Malicki, Dawid Barna, oraz dk. Waldemar Rozynkowski.

Kolejne spotkanie organizacyjne przygotowujące grunt pod powołanie stowarzyszenia będzie miało miejsce dnia 3 marca o godz. 18.00 w szkole. Zapraszamy wszystkich chętnych do zainteresowania i udziału w tworzeniu tego nowego dzieła. Bliższych informacji można uzyskać u dyrektora ks. Mariusza Witkowskiego lub u dk. Waldemara Rozynkowskiego (wr@umk.pl).

Dk. Waldemar Rozynkowski

Program życia

2012-2015 rok

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4:4) Jak Ksiądz Bosko wychowawca – ofiarujemy młodym Ewangelię radości poprzez pedagogię dobroci.

Program życia-2012 2015 okladka

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl