ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio na rok szkolny 2024/2025

 1. W roku szkolnym 2024/2025 planuje się utworzenie:
  • trzech oddziałów klas pierwszych (około 20 osobowych),
  • oddziału przedszkolnego tzw. „zerówki” (około 20 osobowego),
 2. Od 15 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024 r. – rodzice (prawni opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty.
 3. Wymagane dokumenty do klasy pierwszej:
  • podanie o przyjęcie kandydata do klasy 1, (do pobrania ze strony https://torun.salezjanie.pl),
  • 2 zdjęcia,
  • kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego,
  • karta informacyjna o gotowości szkolnej (po otrzymaniu z przedszkola).
 4. Wymagane dokumenty do „zerówki”:
  • podanie o przyjęcie kandydata „zerówki”, (do pobrania ze strony https://torun.salezjanie.pl),
  • kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  • 2 zdjęcia,
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.
 5. O przyjęciu kandydata decydują następujące kryteria:
  • data zapisania kandydata do szkoły,
  • data złożenia podania wraz z wymaganą dokumentacją,
  • rozmowa rodziców i dziecka z ks. Dyrektorem
 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania gotowości szkolnej.
 7. Od 1 marca do 29 marca 2024 r. – spotkania ks. Dyrektora z rodzicami i kandydatami.
 8. 12 kwietnia 2024 r. godz. 12.00 – ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych.
 9. Do 26 kwietnia 2024 r. podpisanie umowy o pobieraniu nauki.
 10. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor Szkoły.
 11. 5 czerwca 2024 r. godz. 15.30 – spotkanie rodziców i uczniów „zerówki” z dyrekcją i wychowawcą.
 12. 5 czerwca 2024 r. godz. 16.00 – spotkanie rodziców i uczniów klas pierwszych z dyrekcją i wychowawcami. Zamawianie strojów szkolnych.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl