Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Poświęcenie Kaplicy w toruńskich szkołach

Dzień 19 września 2008 r. w Szkołach Salezjańskich w Toruniu był szczególnie uroczysty. Już od samego rana widać to było chociażby po uroczystych strojach w jakich były ubrane dzieci i młodzież. W tym dniu mieliśmy wizytę ks. Inspektora Zbigniewa Łepkę, który dokonał poświęcenia kaplicy szkolnej pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Rytowi poświęcenia towarzyszyła wspólna modlitwa i śpiewy. Akt erygowania kaplicy odczytał ks. dyrektor Mariusz Witkowski SDB, który poczynił wiele starań, aby była ona wyposażona w potrzebne meble i paramenta. Ks. Inspektor w trakcie uroczystości zwrócił się do dzieci i młodzieży ze słowami nadziei i troski mając nadzieję, że erygowana kaplica nie będzie nigdy pusta, ale często odwiedzana przez uczniów, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim salezjanów.

Ks. Inspektor po dokonanym poświęceniu kaplicy spotkał się z salezjanami pracującymi w szkołach wyrażając swoje zadowolenie i podziw z tego, że dzieci i młodzież z entuzjazmem rozwija się intelektualnie, wychowawczo i duchowo. Widząc taką sytuację wszyscy mają nadzieję, że szkoły nasze będą się rozwijać również pod względem lokalowym.