Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

I Międzyszkolny Konkurs "Wiersze księdza Jana Twardowskiego" - "Obiecanki cacanki"

28 kwietnia w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Toruniu odbył się I Międzyszkolny Konkurs "Wiersze księdza Jana Twardowskiego" - "Obiecanki cacanki". Uczniowie klas 1-3 ośmiu toruńskich szkół podstawowych w tym SP nr 1, 11, 15, 18, 31, 32, Zespołu Szkół Muzycznych i gospodarzy, recytowali wiersze bogatej, radosnej, refleksyjnej i pouczającej twórczości księdza Jana Twardowskiego. Jury - z udziałem siostry Elżbiety Sozańskiej, doradcy metodycznego Przemysława Przybylskiego, pana Krzysztofa Rzewuskiego dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka i przedstawicieli szkół - oceniało interpretację, kulturę słowa i pamięciowe opanowanie.

Zaprezentowało się 20 uczniów. Laureatami w poszczególnych kategoriach klas zostali następujący uczniowie:
- klasy I:
1 miejsce Zuzanna Cwynar, Szkoła Podstawowa nr 18, wiersz "Kłótnia diabłów"
2 miejsce Aleksander Rogalski, Zespół Szkół Muzycznych, wiersz "Sprawiedliwość"
3 miejsce Julia Lewandowska, Szkoła Podstawowa nr 1, wiersz "W klasie"

- klasy II:
1 miejsce Julia Szczuczko, Szkoła Podstawowa nr 15, wiersz "O tęsknocie i listach z wakacji"
2 miejsce Olga Pniewska, Zespół Szkół Muzycznych, wiersz "O maluchach"
3 miejsce Anna Durmowicz, Salezjańska Szkoła Podstawowa, wiersz "Naucz się dziwić"

- klasy III:
1 miejsce Oliwia Adamowicz, Zespół Szkół Muzycznych, wiersz "Po raz pierwszy w Kościele"
2 miejsce Dominika Malinowska, Szkoła Podstawowa nr 11, wiersz "Kogo zobaczył ten, który nie widział"
3 miejsce Ewa Rozynkowska, Salezjańska Szkoła Podstawowa, wiersz "Porzucili wszystko..."

Laureaci nagrodzeni zostali pięknymi książkami i dyplomami. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i małą niespodziankę. Jury podkreśliło bardzo dobre przygotowanie wszystkich uczniów. Wspólne spotkanie umilone zostało humorystycznym przeglądem wierszy Jana Brzechwy w wykonaniu uczniów Koła Teatralnego Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, a uczestnicy konkursu mogli nawiązać bliższą znajomość podczas słodkiego poczęstunku.