ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Fizyka jest łatwa czy trudna?

Fizyka w klasach 7 i 8

W opinii wielu uczniów, a również osób dorosłych fizyka to nauka bardzo trudna,
zupełnie niezrozumiała, niepotrzebna i nudna. Bo jak może być ciekawa wiedza, której
zupełnie nie pojmujemy?
Na szczęście na lekcjach w naszej szkole takie myślenie nie ma miejsca.
Większość uczniów zachowuje wielką ciekawość świata, co skłania ich do zadawania
pytań na lekcjach, zgłaszania własnych pomysłów i przemyśleń. Czasami te pytania
bardzo daleko odbiegają od aktualnego tematu, ale trudno, na fizyce nie ma złych pytań,
są tylko złe odpowiedzi. Co mnie cieszy, nasi uczniowie nie boją się też mówić: nie
rozumiem, nie wiem dlaczego, proszę to wytłumaczyć. Często powtarzam, co jest jeszcze
potrzebne, by zrozumieć fizykę: wyobraźnia, doskonała znajomość matematyki,
systematyczna nauka i ćwiczenia, w tym rozwiązywanie zadań. Jeżeli uda się nam
przestrzegać tych wskazówek (zwłaszcza z systematycznością może być kłopot), to
okazuje się, że fizyka jest pasjonująca, odkrywa przed nami piękne i zupełnie proste
prawdy o najbardziej zadziwiających rzeczach, jakie dzieją się na tym bożym świecie! I
właśnie taka jest fizyka dla większości uczniów kl. 7 i 8 naszej szkoły.
Tym, którzy jeszcze nie widzą piękna, prostoty i użyteczności fizyki, życzę, by jak
najszybciej znaleźli swoją drogę do poznania tej nauki i czerpania z tej wiedzy (a nie z
ocen!) prawdziwej przyjemności.
W internecie można znaleźć wiele praktycznych porad dotyczących nauki fizyki, np.
tutaj – http://edumotiv.pl/blog/jak-uczyc-sie-fizyki-aby-ja-rozumiec/ lub http://www.fizykon.org/poradniki/o_nauczaniu/metodyka.htm .

Na zdjęciach możemy zobaczyć, jak uczniowie kl. 7b bawią się i uczą w naszej szkolnej pracowni fizycznej.

Roman Szefler

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl