Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 056 648 64 16

"Mój świat zabawy i nauki"

"Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim"

W szkole w ramach "Programu Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim" jest realizowany projekt "Mój świat zabawy i nauki" współfinansowany ze środków Uni Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz prowadzone są od września zajecia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, matematyczno-przyrodnicze i sportowe.

Wystawa na zakończenie projektu

W czerwcu zakończyliśmy realizację projektu "Mój świat nauki i zabawy" współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz prowadzone były zajecia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, matematyczno-przyrodnicze i sportowe. Wystawa

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych uczniowie doskonalą najważniejsze umiejętności szkolne, takie jak np. czytanie, pisanie czy stosowanie zasad ortograficznych. Terapia jest też okazją do usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych u każdego dziecka. Niezwykle przydatne i uatrakcyjniające uczniom zajęcia są pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu, np. programy multimedialne eduSensus "Dysleksja", liczne gry, puzzle, a także karty ortograficzne. Galeria

"Wkręć się w robotykę"

W ramach projektu odbywają się zajecia z robotyki, na które uczęszcza 16 uczniów klas 1 i 2 szkoły podstawowej. Budujemy na bazie zestawów Lego Education - Lego WeDo, Maszyny Proste i silnik, Maszyny i Mechanizmy, Pneumatyka oraz LEGO MINDSTORMS Education EV3. Kolorowe klocki, eksperymenty z zakresu ruchu i energii wzbudzają dziecięcą kreatywność i poszerzają wiedzę z zakresu techniki i fizyki. Galeria

Zajęcia logopedyczne

Dzieci pracują nad wydłużaniem fazy wydechowej, autokontroli oddechu, kształtowaniem prawidłowego toru oddechowego usta - nos oraz ćwiczeniami artykulatorów i utrwalaniem ćwiczonych głosek. Zadania można realizować dzięki atrakcyjnym pomocom dydaktycznym takim jak: dmuchajki, flipery, gry dydaktyczne, "Piotrusie". Dzięki atrakcyjnej formie zabawy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i usprawniają pracę aparatu mowy. Galeria

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

W ramach Projektu realizowane są zajęcia, na których uczniowie poszerzają wiedzę z zakresu matematyki i przyrody. Zakupione pomoce, m.in. modele Układu Słonecznego, lupy i binokulary, gry planszowe i multimedialne, filmy przyrodnicze pomagają w tym, aby zajęcia były ciekawe, a zdobyta wiedza utrwalona. Galeria

Tanecznym krokiem

W ramach projektu odbywają się zajecia rozwijające ruchowo - koło taneczne. W czasie roku szkolnego dzieci uczyły się tańca nowoczesnego, tańców ludowych - trojaka i walcerka oraz cza-czy. Obecnie młodzi tancerze przygotowują się do Przegladu Tańców Ludowych w Toruniu. Galeria