Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16

Rok szkolny 2018/2019

Wybitne wyniki egzaminu ósmoklasisty:

94% z j. angielskiego, 85% z j. polskiego, 79% z matematyki. To wyniki odpowiednio o 35% (j.angielski), o 34% (matematyka), o 22% (j.polski) wyższe od średniej krajowej. Nasi uczniowie ze wszystkich części egzaminu osiągnęli 9-najwyższy stanin. A Szkoła Salezjańska okazała się najlepszą w województwie i jedną z najlepszych w Polsce. Uczniów do egzaminu przygotowywali: p. Barbara Kowalska (j.polski), p. Małgorzata Kiełbasa i p. Marcin Lejman (matematyka), p. Aleksandra Karpińska i p. Katarzyna Piotrowska (j.angielski). Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni! Wyniki

Najwyższe i bardzo wysokie wyniki gimnzjalistów

Na egzaminie gimnazjalnym nasi uczniowie uzyskali najwyższe wyniki (9-stanin) z j. angielskiego, historii i wos-u oraz z j. niemieckiego i j. hiszpańskiego. A wyniki bardzo wysokie (8-stanin) z j. polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 100% - j.niemiecki, 100% - j.hiszpański, 94,2% - j.angielski pod., 88,1% - j.angielski rozsz., 82,2% - historia i wos, 78,7% - j.polski, 66,2% - matematyka, 63,4% - przedmioty przyrodnicze. Ostatniemu rocznikowi naszych gimnazjalistów i przygotowującym ich nauczycielom gratulujemy. Wyniki, więcej

Rok szkolny 2017/2018

Najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego

Dużym sukcesem naszych trzecioklasistów zakończyły się tegoroczne egzaminy gimnazjalne. Znaleźliśmy się wśród szkół z najlepszymi wynikami w Polsce. Uczniowie ze wszystkich części egzaminu (j. polski, historia i wos, matematyka, przedmioty przyrodnicze i j. angielski) osiągnęli wyniki mieszczące się w 9-najwyższym staninie. Tak wysokie wyniki uzyskuje jedynie 4% szkół w Polsce. Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom. Galeria

Rok szkolny 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Tegoroczne wyniki egzaminu gimnazlanego są średnio o 20% wyżesz od wyników ogólnopolskichi należą do najlepszych w Polsce. Uczniowie piąty rok z rzędu uzyskali najwyższy 9 stanin (4% szkół w Polsce). J. polski - 78,7%; historia i wos - 82%; matematyka - 74,4%; p.przyrodnicze - 70,1%; j. ang. podst. - 94,1%; j. ang. rozsz. - 87,4% Najwyższe wyniki: Kamila Wydorska, Milena Marcinkowska, Jan Grabowski, Paweł Kacprzak, Anna Górniak, Julia Wnuk, Magdalena Zalewa, Kacper Ponicki, Szymon Grabowski. Wyniki

Jesteśmy najlepsi w Toruniu i województwie

Z radością informujemy, że tegoroczny wynik sprawdzianu szóstoklasistów - 93% - był najwyższy w Toruniu i województwie kujawsko - pomorskim. Wynik z języka polskiego 89% był również najwyższym w Toruniu, a wynik z języka angielskiego 99% należał do najwyższych w Polsce.
Wyniki najlepszych szkół w Toruniu

Wybitne wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

99% !!! - to średni wynik naszej szkoły z j. angielskiego 93% - to średni wynik całego sprawdzianu. Nasi uczniowie ze wszystkich części osiągnęli 9 najwyższy stanin (4% szkół w Polsce). W części pierwszej: 87% (j.polski - 89%, matematyka - 84%), a w drugiej 99%(j. angielski). Wyniki naszej szkoły są średnio wyższe od ogólnopolskich o ponad 20%. Najwyższe wyniki: Elie Boulanger, Julia Ostaszyk, Antoni Chojnowski, Oskar Osowski, Marta Piotrowska, Anna Zalfresso-Jundziłło, Patryk Pietrzkowicz, Samuel Żołądz. Gratulujemy uczniom i nauczycielom! Szczegółowe zestawienie ilustruje tabela

Rok szkolny 2013/2014

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego 2014

Wyniki naszych gimnazjalistów ze wszystkich części egzaminu to 9 - najwyższy stanin (4% szkół w Polsce) są średnio o 30 % wyższe od wyników ogólnopolskich. J. polski - 89,2; historia i wos - 82,5; matematyka - 82,6; p. przyrodnicze - 78,4; j. ang. podst. - 95,4; j. ang. rozsz. - 85,2. Najwyższe wyniki: Jakub Banaszak, Barbara Jankowska, Maksymilian Wiśniewski, Jakub Litkowski, Michał Rusiński, Antoni Luc, Krzysztof Herdzin, Patrycja Tchorzewska, Paweł Stefański. Wyniki

Wysokie wyniki Sprawdzianu Kompetencji Szóstoklasistów

Tegoroczny wynik sprawdzianu kompetencji naszych szóstoklasistów 33,95 daje nam pierwsze miejsce wśród salezjańskich szkół podstawowych i plasuje szkołę wśród 4% szkół z najwyższymi wynikami w Polsce. Jest też o 9 punktów wyższy od średniej województwa. Uczniowie z najwyższymi wynikami: Matylda Boryna, Jan Jankowski, Zuzanna Korycka, Adam Łangowski (40 pkt.), Maciej Moroz, Barbara Wojdyło (39), Wojciech Łopaciński, Wojciech Kaniewski (38), Natalia Ciałowicz, Alicja Skwiercz, Igor Wiśniewski (37), Michał Budkiewicz, Mikołaj Goldmann, Zofia Szudy, Michał Rogalski(36). Wyniki

Rok szkolny 2012/2013

Wybitne wyniki egzaminu ginazjalnego

Wyniki naszych gimnazjalistów ze wszystkich części egzaminu to 9 - najwyższy stanin (4% szkół w Polsce) są średnio o 30 % wyższe od wyników ogólnopolskich. J. polski - 83,8; historia i wos - 84,8; matematyka - 79,3; p. przyrodnicze - 78,9; j. ang. podst. - 91,9; j. ang. rozsz. - 80,3; j. niem. podst. - 100; j. niem. rozsz. - 100. Najwyższe wyniki: Krzysztof Tołpa, Jan Malicki, Ewa Ulrich, Miłosz Klotz, Michał Kozicki, Kinga Majek, Wojciech Górniak, Mateusz Kapeliński, Karol Buchholz. Wyniki

Najwyższe wyniki Sprawdzianu Kompetencji Szóstoklasistów

Tegoroczny wynik sprawdzianu kompetencji naszych szóstoklasistów 33,25 daje nam pierwsze miejsce wśród salezjańskich szkół podstawowych i plasuje szkołę wśród 4% szkół z najwyższymi wynikami w Polsce. Jest też o blisko 10 punktów wyższy od średniej województwa. Uczniowie z najwyższymi wynikami: Ada Kamińska, Helena Pietruszka, Stanisław Uszok, Urszula Zielińska (40 pkt.), Anna Durmowicz, Julia Góralska, Mikołaj Karczewski, Nina Krause, Paweł Łagoda, Alicja Zjawiona (39), Jakub Kołodziejski, Julia Kułakowska, Marcin Paciorek(38), Jan Jurkiewicz, Karolina Skonieczna, Szymon Włoczewski (37), Robert Tchorzewski, Arkadiusz Wołk, Piotr Wróblewski(36). Wyniki

Rok szkolny 2011/2012

Najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012

Kolejny rok wyniki naszych uczniów mieszczą się w 9 najwyższym staninie, są najwyższe wśród szkół salezjańskich oraz przekraczają wyniki krajowe o 20-30%. J. polski - 85,2%; historia i wos - 81,9%; matematyka - 79,6%; p. przyrodnicze - 68,7%; j. angielski p. podstawowy - 88,8%; j. angielski p. rozszerzony - 80,7%. Najwyższe wyniki uzyskali: N. Lielbriedis - Woźniak, K. Kuczaba, D. Różycka, F. Lewandowski, D. Wydorska.
Wyniki szczegółowe

Najwyższe wyniki Sprawdzianu Kompetencji Szóstoklasistów

Tegoroczny wynik Salezjańskiej Szkoły Podstawowej wynosi 30,64 i jest o ponad 8 punktów wyższy od średniego krajowego. Nasi uczniowie już siódmy rok z rzędu uzyskują wyniki mieszczące się w 9 - najwyższym stopniu skali staninowej. Jesteśmy wśród 4% szkół w Polsce z najwyższymi wynikami, na trzecim miejscu w województwie i na pierwszym wśród Szkół Salezjańskich. Gratulujemy uczniom i nauczycielom sukcesu! Zestawienie wyników

Wyniki OBUT 2012 klas trzecich sp

W maju uczniowie klas 3 a i 3 b zmierzyli się z Ogólnopolskim Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów przgotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie najpierw przez 45 minut pisali j. polski, potem rozwiązywali zadania z matematyki. Nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Gratulujemy! Zestawienie wyników

Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty

W kwietniu uczniowie klas trzecich pisali Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty. Osiągnęli bardzo wysokie wyniki znacznie przewyższające średnią województwa i Polski - 37,35 punktów na 40 możliwych. Trzecioklasistów przygotowywały panie A. Górska i I. Matyjasik. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach nauki.
Wyniki - źródło OPERON

Rok szkolny 2010/2011

Najlepsze wyniki Egzaminu Gimnazjalnego

Tegoroczny wynik Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego jest najlepszy z dotychczasowych i wynosi: 36,3 - cz. humanistyczna, 35,6 - cz. mat.-przyr. i 44,5 - j. angielski. W stosunku do wyników ogólnopolskich w każdej części je przewyższamy ponad 11 punktami, a w językowej o ponad 16 punktami! Wyniki mieszczą się w 9 - najwyższym stopniu skali staninowej. Takie wyniki osiąga jedynie 4% szkół w Polsce. Gratulujemy sukcesu! Zestawienie wyników
Uczniowie z najwyższymi wynikami

Wyniki OBUT 2011 klas trzecich sp

17 maja uczniowie klas 3 a i 3 b zmierzyli się z Ogólnopolskim Badaniem Umiejętności Trzecioklasistów przgotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie najpierw przez 45 minut pisali j. polski, potem rozwiązywali zadania z matematyki. Nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze i znacznie wyprzedzili swoich kolegów z województwa. Gratulujemy! Zestawienie wyników

Wyniki Sprawdzianu Kompetencji klasy 6

Tegoroczny wynik Salezjańskiej Szkoły Podstawowej wynosi 32,11 i jest o ponad 7 punktów wyższy od średniego krajowego. Nasi uczniowie już szósty rok z rzędu uzyskują wyniki mieszczące się w 9 - najwyższym stopniu skali staninowej. Gratulujemy uczniom i nauczycielom sukcesu!
Zestawienie wyników

Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty

W kwietniu uczniowie klas trzecich pisali Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty. Osiągnęli bardzo wysokie wyniki znacznie przewyższające średnią województwa i Polski - 38,85 punktów na 40 możliwych. Uczniów przygotowywały panie M. Zielińska i M. Zdanowicz. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach nauki. Wyniki - źródło OPERON

Rok szkolny 2009/2010

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego

Tegoroczny wynik Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego wynosi 35,33 - cz. humanistyczna, 33,11 - cz. mat.-przyr. i 41,72 - j. angielski. Nasi uczniowie uzyskali wyniki mieszczące się w 8 - bardzo wysokim stopniu skali staninowej. Gratulujemy uczniom i nauczycielom sukcesu!
Zestawienie wyników

Wyniki Sprawdzianu Kompetencji klasy 6

Tegoroczny wynik Salezjańskiej Szkoły Podstawowej wynosi 32,75 i jest o 8 punktów wyższy od średniego krajowego. Nasi uczniowie już piąty rok z rzędu uzyskują wyniki mieszczące się w 9 - najwyższym stopniu skali staninowej. Tak wysokie wyniki uzyskuje jedynie 4% szkół w Polsce. Gratulujemy uczniom i nauczycielom sukcesu!
Zestawienie wyników

Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty

W kwietniu uczniowie klas trzecich pisali Ogólnopolski Sprawdzian Trzecioklasisty. Osiągnęli bardzo wysokie wyniki znacznie przewyższające średnią województwa i Polski - 38,46 punktów na 40 możliwych. Trzecioklasistów przygotowywały panie M. Poczyńska i M. Tomaszewska. Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach nauki.
Wyniki - źródło OPERON

Rok szkolny2008/2009

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego

NAJWYŻSZE WYNIKI W HISTORII SZKOŁY:
- w części humanistycznej średnia 43,21(najwyższy wynik w Toruniu)
- w częsci matematyczno-przyrodniczej średnia 39,36
- w części językowej średnia 43,20
Wyniki te mieszczą się w 9 - najwyższym stopniu skali staninowej. Zestawienie wyników

Wyniki Sprawdzianu po szkole podstawowej

Średnia wyników uzyskanych przez naszych uczniów wynosi 32,53 i jest o 10 punktów lepsza od średniej krajowej i plasuje naszą szkołę wśród najlepszych szkół w województwie.
Zestawienie wyników