Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 056 648 64 16

REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

1. Z czytelni multimedialnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Z czytelni oraz Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych.

3. Komputer w czytelni służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece szkolnej.

4. Przed korzystaniem z komputera należy koniecznie:

- wpisać się do rejestru użytkowników

- sprawdzić stan sprzętu

- zgłosić bibliotekarzowi wszelkie usterki i nieprawidłowości

5. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

6. Niedozwolone jest:

- kopiowanie zainstalowanego na komputerach oprogramowania

- instalowanie własnych programów, programów i plików ściągniętych z Internetu

- kasowanie programów zainstalowanych

- dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu

- samowolne manipulowanie sprzętem, przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy

- podłączanie własnych urządzeń

- wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier

- tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi

- korzystanie ze stron WWW o treści brutalnej, przeznaczonych tylko dla dorosłych itp.

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z CHATA, GADU-GADU, IRC, ICQ i innych komunikatorów internetowych.

8. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

9. Osoba korzystająca ze sprzętu materialnie odpowiada za jego uszkodzenie.

10. Korzystanie ze sprzętu odbywa się z zasady przed lub po godzinach lekcyjnych (korzystanie podczas przerw może odbywać się jedynie za zgodą bibliotekarza).

11. Istnieje możliwość rezerwacji komputera.

12. Nauczyciel bibliotekarz może udzielać pomocy gdy aktualnie dysponuje czasem.

13. W bibliotece można zakupić nowe płytki i dyskietki w celu zapisu informacji.

14. Nauczyciel zobowiązany jest do nie ujawniania hasła do komputerów, chyba, że wymaga tego sytuacja.

15. Wydruk strony kosztuje 0,20 zł.

16. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z zakazem korzystania z Pracowni Multimedialnej przez czas określony przez bibliotekarza. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami powyższego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.